Polecamy
Przejdź na stronę Zakładu Leczniczego TERAPIA

Wprowadzenie

Niejednokrotnie zdarza się, że dziecko zaczyna nie radzić sobie w szkole lub uzyskuje wyniki dużo gorsze niż wskazuje na to wysiłek włożony w proces uczenia się.

Jeśli Państwa dziecko, pomimo dużego wkładu pracy w naukę osiąga niskie rezultaty, warto umówić się na całościową diagnozę psychologiczno - pedagogiczną w naszej Poradni.

Na podstawie przeprowadzonego procesu diagnostycznego można będzie dokładnie określić poziom i zakres umiejętności i zdolności Państwa dziecka, jak również określić obszary rozwoju przyczyniające się do powstawania niepowodzeń szkolnych.

Trudności w opanowywaniu umiejetności szkolnych mogą być spowodowane wieloma czynnikami:

 • wykluczeniu bądź potwierdzeniu występowania zaburzenia,

Opis usługi

Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera służy:

 • wykluczeniu bądź potwierdzeniu występowania zaburzenia,
 • dokonaniu diagnozy różnicowej (określenie zaburzenia),
 • określeniu dalszej ścieżki pracy z dzieckiem.

Przebieg diagnozy

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych jest diagnozą zespołową, wielospecjalistyczną. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, neurologopeda oraz lekarz psychiatra. Proces diagnostyczny przebiega wieloetapowo i obejmuje: 

 1. Wywiad z rodzicami (1h), który ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania (rozwój fizyczny, emocjonalny, umysłowy, samoobsługa, rozwój relacji, itp.). Na to spotkanie prosimy zabrać ze sobą jak najszerszą dokumentację dziecka dotyczącą jego stanu zdrowia, przebywanych chorób, odbytych badań. Prosimy również o informację oraz dokumentację dotyczącą przechodzonych już wcześniej badań psychologiczno - pedagogicznych. Pomocne są również wszelkie nagrania przedstawiające niepokojące objawy zachowań u dziecka. 
 2. Analiza dokumentacji dziecka - jej celem jest uzupełnienie informacji zebranych podczas wywiadu.
 3. Obserwacja dziecka i wykonanie badań psychologiczno - pedagogicznych i logopedycznych. Specjalista obserwuje swobodną zabawę dziecka, jak również przeprowadza badanie wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi. Psycholog może zalecić wykonanie badań specjalistycznych dotyczących wykluczenia innych zaburzeń (laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych). Czas wykonywanych badań: psychologiczne - 2h, pedagogiczne - 2h, logopedyczne - 1h. 
 4. Konsultacja psychiatryczna (1h). Lekarz psychiatra prowadzi obserwację dziecka, jak również otrzymuje do analizy dokumentację sporządzoną podczas badań psychologiczno - pedagogicznych. W razie potrzeby lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań, np. neurologicznych, genetycznych, laryngologicznych, itp.
 5. Konsultacja z rodzicami (1h), mająca na celu przekazanie informacji o wynikach diagnozy. Specjalista przedstawia rodzicom końcowy rezultat badań. Możliwe jest również zaproszenie na dodatkowe spotkania w celu dalszej obserwacji dziecka i wykonania dodatkowych badań. 

Cennik:

Diagnoza (psycholog + pedagog + neurologopeda)

530zł /6h

Jednorazowa dopłata za opracowanie opinii

60zł

Kto prowadzi?

 • Mgr Anna Kusy - psycholog
 • Mgr Hanna Gawonicz - psycholog
 • Mgr Elżbieta Kuś - pedagog
 • Mgr Anna Walczyk - Paciuch - logopeda, neurologopeda

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska

Close Menu