Wprowadzenie

Niejednokrotnie zdarza się, że dziecko zaczyna nie radzić sobie w szkole lub uzyskuje wyniki dużo gorsze niż wskazuje na to wysiłek włożony w proces uczenia się.

Jeśli Państwa dziecko, pomimo dużego wkładu pracy w naukę osiąga niskie rezultaty, warto umówić się na całościową diagnozę psychologiczno - pedagogiczną w naszej Poradni.

Na podstawie przeprowadzonego procesu diagnostycznego można będzie dokładnie określić poziom i zakres umiejętności i zdolności Państwa dziecka, jak również określić obszary rozwoju przyczyniające się do powstawania niepowodzeń szkolnych.

Trudności w opanowywaniu umiejetności szkolnych mogą być spowodowane wieloma czynnikami:

 • obniżoną sprawnością intelektualną,
 • zaburzeniami pracy zmysłów: (wzroku, słuchu),
 • zaburzeniami mowy,
 • występującymi trudnościami emocjonalno - społecznymi,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • trudną sytuacją rodzinną,
 • zaniżoną samooceną.

Opis usługi

Diagnoza trudności niepowodzeń szkolnych służy:

 • określeniu obszarów, w których występuje problem,
 • określeniu dalszej ścieżki pracy z dzieckiem.

Przebieg diagnozy

 

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych jest diagnozą zespołową, wielospecjalistyczną. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, a w razie konieczności logopeda lub neurologopeda Proces diagnostyczny przebiega wieloetapowo i obejmuje: 

 1. Wywiad z rodzicami, który ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania (rozwój fizyczny, emocjonalny, umysłowy, samoobsługa, rozwój relacji, itp.). Na to spotkanie prosimy zabrać ze sobą jak najszerszą dokumentację dziecka dotyczącą jego stanu zdrowia, przebywanych chorób, odbytych badań. Prosimy również o informację oraz dokumentację dotyczącą przechodzonych już wcześniej badań psychologiczno - pedagogicznych. 
 2. Analiza dokumentacji dziecka - jej celem jest uzupełnienie informacji zebranych podczas wywiadu.
 3. Obserwacja dziecka i wykonanie badań psychologiczno - pedagogicznych. Specjalista przeprowadza badanie wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi w celu diagnozy poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego dziecka oraz ustalenia ilorazu inteligencji. Psycholog może zalecić wykonanie badań specjalistycznych dotyczących wykluczenia innych zaburzeń (laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych). Czas wykonywanych badań: psychologiczne - 2h, pedagogiczne - 2h, logopedyczne - 1h. 

Cennik:

Diagnoza (psycholog + pedagog)

600zł 4h

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

 • mgr Hanna Gawonicz - psycholog
 • mgr Klaudia smolorz-Roksela - psycholog
 • mgr Joanna Przybylska - pedagog

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska