ZADZWOŃDOJAZD
Polecamy
Przejdź na stronę Zakładu Leczniczego TERAPIA

PERSONEL Ośrodka Zdrowia i Rozwoju Człowieka TERAPIA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I OŚRODKA REHABILITACJI DLA DZIECI:

HAMMER IGOR - prezes Zarządu, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, psycholog

Wykształcenie:

   1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
   2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie
   3. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - magister psychologii, specjalizacja: psychologia zdrowia i rozwoju człowieka oraz psychologia kliniczno - wychowawcza dzieci i młodzieży;

Obowiązki w Ośrodku TERAPIA:

   1. nadzór merytoryczny nad Podmiotem,
   2. reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz, w tym: współpraca z płatnikami świadczeń, kontrahentami,
   3. organizowanie pracy Podmiotu,
   4. nadzór nad jakością i dostępnością udzielanych świadczeń,
   5. planowanie zakresu i ilości udzielanych świadczeń, zatrudnienia personelu,
   6. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu.

Kontakt:

  1. telefoniczny 505 043 805
  2. osobisty w poniedziałki, 10:00 - 13:00 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Rejestracji)

HAMMER EWA - członek Zarządu, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna - kierunek fizjoterapia, tytuł magister fizjoterapii;
   2. Akademia Wychowania Fizycznego- Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Ukończone kursy:

   1. Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Katowice, 2013;
   2. Dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Warszawa, 2008;
   3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie: A,B,C,D,E. Tychy, Poznań, 2008-2010;
   4. Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S-E-T) z wykorzystaniem TerapiMaster. Poziom 1, Tychy, 2007;
   5. Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych. Kurs podstawowy i doskonalący. Wrocław, 2005;

Warsztaty, szkolenia:

   1. "Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu." Gliwice, 2006;
   2. "Pilates podstawy." Kraków, 2007.
   3. „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa. Katowice, 2012.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,

KNAPIK ALEKSANDER - kierownik Zakładu Leczniczego, lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 2. Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 3. Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 4. Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

KUŚ ELŻBIETA - dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pedagog, neuroterapeuta, tyflopedagog

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika zdrowia i rozwoju człowieka.
   2. Instytut EEGBIOFEEDBACK w Warszawie - neuroterapeuta.
   3. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna - studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

Ukończone warsztaty, konferencje:

   1. warsztat szkoleniowy "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, Warszawa 2004;
   2. warsztat szkoleniowy "Medyczna diagnoza i medyczno-terapeutyczny model pracy", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, Warszawa 2005;
   3. kurs doskonalący "Diagnoza pedagogiczna w dysleksji rozwojowej", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rybnik 2006;
   4. kurs I stopnia "Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii", Instytut EEG Biofeedback, Warszawa 2008;
   5. konferencja "Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Metoda prof. Jagody Cieszyńskiej", Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2009;
   6. kurs "Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach z oddziałami integracyjnymi i w szkołach integracyjnych", Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2009;
   7. warsztat "Zrozumieć rodzinę z przemocą" (zespoły interdyscyplinarne), Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzi Śląskiej, Ruda Śląska 2009;
   8. praktyki warsztatowe EEG Biofeedback, Certyfikowany Ośrodek Szkolenia EEGBFB Polskiego Towarzystwa Biofeedback i psychofizjologii stosowanej, Strumień 2009;
   9. szkolenie "Szkolenie zwiększające kompetencje kadry w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych "Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku", Chorzów 2016;

 

Wywiad z Elżbietą Kuś: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta-3-2/. 

ANDROSZ BEATA - tyflopedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - mgr wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska;
   2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie - studia podyplomowe na kierunku  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami andragogiki
   3. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wydział Zamiejscowy w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku  Tyflopedagogika
   4. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna (I i II st.)
   5. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie, studia podyplomowe: Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis, Katowice 2015;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 1. Diagnozę i terapię SI.

BERNATEK GRZEGORZ - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz NDT Bobath

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne,
   2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Kierunek - fizjoterapia (magister),
   3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek - fizjoterapia (licencjat),
   4. Policealna Szkoła Promocji Zdrowia Publicznego SOP im. A. Ciołkosza w Krakowie Kierunek - fizjoterapia (technik).

Ukończone kursy:

   1. Neurorozwojowa terapia dzieci według koncepcji NDT Bobath (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja EBTA), Słowacja, 2011;
   2. Dwustopniowy kurs z zakresu ” Diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii zaburzeń integracji sensorycznej” (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja SII) Bielsko-Biała, Warszawa, 2009-2011;
   3. Kurs podstawowy koncepcji PNF (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja IPNFA), Kraków, 2011;
   4. „Elyth S Kinesiotaping”, Kraków, 2010;
   5. Funkcjonalna Terapia Manualna według Briana Mulligana moduł A i B (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja MCTA), Kraków, 2010;
   6. Kurs masażu leczniczego Io oraz IIo ” Bio-Relax”, Kraków, 2005.

Warsztaty, szkolenia:

   1. „Asymetria posturalna dzieci i niemowląt” Warsztaty praktyczne dla terapeutów NDT Bobath, Warszawa, 2011;
   2. Udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia „ Magisterskich Lekcjach Zdrowia”, Kraków, 2006;
   3. „Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej chorobie nowotworowej”, Warszawa, 2004.

Konferencje naukowe:

  1. I - sza zagłębiowska konferencja "wokół autyzmu", Systemowe oddziaływania wspomagające rozwój i edukację osób z autyzmem i zespołem aspergera, 2012;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
  • terapię neurorozwojową niemowląt i dzieci według koncepcji NDT Bobath.

Wywiad z Grzegorzem Bernatkiem: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta/. 

BOBULSKA ALEKSANDRA - chwilowa przerwa w udzielaniu świadczeń

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, studia podyplomowe: Fizjoterapia w Onkologii z Elementami Psychoonkologii
   2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (magister)
   3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (licencjat)

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs terapii Integracji Sensorycznej drugiego stopnia, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   2. kurs terapii Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   3. kurs „Neurologia Dziecięca”, BMK, Wrocław 2015
   4. warsztaty „Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych- funkcja i rola w procesie leczenia” Tarnowskie Góry 2015
   5. szkolenie „ICF- to się opłaca”, Zebrzydowice 2014
   6. kurs „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2014
   7. kurs rozwijający koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, Kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Warszawa 2014
   8. kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Kraków 2013
   9. kurs „Diagnostyka i Nowoczesne Metody Usrawniania Stawu Kolanowego” moduł I i II, Chorzów 2012
   10. kurs „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA- BAND”, Katowice 2012
   11. kurs podstawowy Kinesiology Taping, Sosnowiec 2011
   12. kurs drenażu limfatycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2012
   13. kurs masażu klasycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2010
   14. kurs masażu gorącymi kamieniami, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2015

Konferencje naukowe

  1. „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego- terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”, warsztaty praktyczne: „Wykorzystanie najnowszej technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS (innowalk, NF walker, ortotyka funkcjonalna, proroboot) – demonstracja pracy z dzieckiem”, Katowice 2015

 

Wywiad z Aleksandrą Bobulską: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta-3/. 

BRACIK - MICHAŁEK MAGDALENA - psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia magisterskie 5 - letnie na kierunku Psychologia, w zakresie psychologii;
   2. Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w zakresie przygotowania pedagogicznego;
   3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii opartej o paradygmat psychoanalityczny;
   4. Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego - Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży;
   5. Uniwersytet SWPS - dwusemestralne studia podyplomowe "Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży";

Ukończone kursy:

   1. Kurs Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2005;
   2. Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Gliwice 2006;
   3. Szkolenie "Praca z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym FAS - Fetal Alcohol Syndrome", Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach, Warszawa 2007;
   4. Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II, 2008;
   5. Szkolenie "Rysowanki, malowanki, ulepianki - czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce", Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach, Katowice 2018;
   6. Szkolenie "Przemoc seksualna wobec dzieci - diagnoza i formy pomocy", Katowice 2018;
   7. Kurs "Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Perfektus, 2020;

Zainteresowania zawodowe:

- zainteresowania zawodowe obejmują tematykę urazu psychicznego, zaburzeń więzi, zaburzeń lękowych u dzieci;

- aktualnie w trakcie szkoleń w zakresie biblioterapii 

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dzieci i rodzin;
 • diagnozę i terapię psychologiczną;
 • wczesne wspomaganie rozwoju;

CESARCZYK MARTYNA - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz PNF

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (licencjat i magister)
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, studia podyplomowe: Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Chorobami Układu Nerwowego
   3. UNS ŁÓDŹ, studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. Szkolenie: Wybiórczość pokarmowa u dzieci 2020 
   2. kurs Terapii Ręki TUTOR 2020
   3. szkolenie KIF "Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii", Żory 2019
   4. kurs terapii Integracji Sensorycznej drugiego stopnia, REHAMAX Monika Korfanty, Pruszków 2019
   5. kurs terapii Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, REHAMAX Monika Korfanty, Pruszków 2018
   6. kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, Kraków 2016
   7. kurs Kinezjo Taping, Katowice 2014
   8. kurs podstawowy „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA- BAND”, Katowice 2012

Konferencje naukowe

  1. „Podstawy Integracji Sensorycznej (SI) wg dr Ayers rozwój motoryczny noworodka”, Kraków 2019

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • terapię i diagnozę Integracji Sensorycznej
  • terapię ręki
  • korekcję wad postawy

 

Wywiad z Martyną Cesarczyk: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta-3-2-2/. 

CICHECKA JOLANTA - pedagog, terapeuta ręki

Wykształcenie:

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek Pedagogika (magister)
  2. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe: Terapia Psychopedagogiczna
  3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
 •  

Ukończone kursy i szkolenia:

  1. szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 - Bateria Dyskalkulia 10/12, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Ruda Śląska 2019
  2. szkolenie dla nauczycieli pn. "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard", Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA, 2017
  3. szkolenie: Zintegrowany Trening Pisania Slhand, Orticus Edukacja-Diagnoza-Terapia, Warszawa 2017
  4. szkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Centrum Terapii Behawioralnej, Ruda Śląska 2015
  5. szkolenie: Terapia ręki I i II stopnia, Soyer Centrum Szkoleniowe, Katowice 2015
  6. szkolenie: Znaki manualne i symbole, Makaton Program Rozwoju Komunikacji, Katowice 2015
  7. szkolenie: Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, 2014
  8. szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania: Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Strategie postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania, Centrum Terapii Behawioralnej, 2013
  9. szkolenie: Małe ABC o CAPD, Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Katowice 2013
  10. szkolenie: Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Wydawnictwo WIR, Kraków 2013
  11. cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. J. Katowice 2012
  12. szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Katowice 2010
  13. szkolenie: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa 2010
  14. kurs "Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach z oddziałami integracyjnymi i w szkołach integracyjnych", Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2009
  15. szkolenie kwalifikacyjne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowe z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Katowice 2009
  16. kurs "Podstawy Terapii Poznawczo - Behawioralnej", Centrum CBT, Warszawa 2006
  17. kurs "Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno - buntowniczymi, Centrum CBT, 2006
  18. kurs "Medyczna diagnoza i medyczno-terapeutyczny model pracy, Centrum CBT, Warszawa 2005
  19. szkolenie: Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin 2005
  20. warsztat metodyczny: Wczesna nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej, Ruda Śląska 2005
  21. warsztaty "Terapia poprzez ruch i dźwięk" Rudzki Klub Edukacji Integracyjnej, 2004
  22. kurs "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi", Centrum CBT, Warszawa 2004
  23. szkolenie: Elementy profilaktyki i terapii muzycznej w pracy pedagoga i terapeuty, Stowarzyszenie "Otwarte Serca", 2004
  24. kurs wykorzystania NLP w terapii dysortografii, Prospero Business Training, 2003
  25. kurs doskonalący: Dysleksja rozwojowa "Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - część V, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Katowice 2002
  26. cykl szkoleń dla nauczycieli poświęcony edukacji dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem, będący częścią projektu "Przywrócić ich światu", Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin, Ruda Śląska 2000
  27. kurs wstępny z pedagogiki zabawy, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kraków 1999
  28. seminarium: Brain Organization Profile, Educational Kinesiology Foundation, Warszawa 1998
  29. szkolenie: Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja - M.C. Knillów., Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "Mada", Nowy Sącz 1998
  30. kurs kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia, Zespół Psychologów Y.A.V.I.S, Warszawa 1996
 •  

Konferencje naukowe

  1. „Wczesne wspomaganie rozwoju - Diagnostyka, leczenie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Katowice 2015

 

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Terapia ręki;

CHANIECKA DOROTA - logopeda

Wykształcenie:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  •  

CZAPCZYŃSKA BARBARA - fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Fizjoterapia (magister);

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. certyfikowany kurs dla fizjoterapeutów: Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn, Sutricon, Verco S.A.;
   2. szkolenie mgr Joanna Kmieć - Nowakowska: Pilates - między fizjoterapią, a sportem, Movuto sp. z o.o. sp. k., Gdynia 2020;
   3. szkolenie Grzegorz Skorus: Techniki manualne oraz powięziowe w skręceniach stawu skokowego, Movuto sp. z o.o. sp. k., Gdynia 2020;
   4. kurs: Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Movuto sp. z o.o. sp. k., Kraków 2020;
   5. kurs: Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Movuto sp. z o.o. sp. k., Kraków 2020; 
   6. szkolenie: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Reha-Fit, Gliwice 2019;
   7. kurs: Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej. Kolano, staw skokowy, Rehakursy.pl, Katowice 2018;
   8. kurs: Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej, Fizjokursy.pl, Katowice 2018;
   9. szkolenie: Terapeutyczny trening dna miednicy, Reha-Fit, Gliwice 2017;
   10. kurs podyplomowy w zakresie Terapii Manualnej "Badanie i mobilizacja stawów obwodowych i kręgosłupa, wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha", Katowice 2010;
   11. kurs Terapia Manualna "(OEX) Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2009;
   12. kurs Terapia Manualna "(UEX) Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2009;
   13. kurs Terapia Manualna "(AWS 1) Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa - techniki zaawansowane, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2009;
   14. kurs Terapia Manualna "(AWS 2) Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa - techniki zaawansowane, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2009;
   15. kurs Terapia Manualna "(E-4) Badanie i leczenie kończyny górnej - techniki zaawansowane, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2009;
   16. kurs Terapia Manualna "(E-3) Badanie i leczenie kończyny dolnej - techniki zaawansowane, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2008;
   17. kurs Terapia Manualna "(OWS) Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa - techniki podstawowe, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2008;
   18. kurs Terapia Manualna "(UWS) Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa - techniki podstawowe, wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha", Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Katowice 2008;
   19. kurs Kinesiology Taping, Kursy i Szkolenia PROFI - MEDICAL, Sosnowiec 2008;
   20. kurs podstawowy "Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA-BAND, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007;
   21. kurs Masażu Leczniczego II stopnia, "BIO-RELAX", Kraków 2007;
   22. kurs Masażu Klasycznego, "BIO-RELAX", 2006;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • rehabilitację ortopedyczną;
  • terapię manualną;
  • rehabilitację wad postawy;
  • wczesne wspomaganie rozwoju;

CZEKAŁA DANUTA - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek Pedagogika (magister)
   2. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
   3. Uczelnia Nauk Społecznych, studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Katowice 1998;
   2. warsztat metodyczny "Wczesna nauka czytania jako proces kształtowania mózgowej organizacji funkcji językowych (nauka czytania krok po kroku). prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach oraz Fundacja IN CORPORE, Katowice 2006;
   3. kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym - Diagnoza i Terapia ręki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR, Katowice 2018;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • wczesne wspomaganie rozwoju
  • terapię ręki
  • terapię pedagogiczną

GABOR ALEKSANDRA - nauczyciel, dydaktyk, terapeuta SI

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, studia magisterskie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, kierunek: Biotechnologia;
   2. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, studia doktoranckie, Wydział Technologii Żywności;
   3. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne;
   4. Akademia WSB, studia podyplomowe, kierunek: Integracja sensoryczna;

Ukończone kursy:

   1. Warsztaty Logorytmika - zajęcia wspierające rozwój językowy małego dziecka, PAREO CENTRUM TERAPII LOGO-PED, Kraków 2019;
   2. Warsztat szkoleniowy - Sensoplastyka, Trener 1 stopnia INKUBATOR INSPIRACJI, Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju, Katowice 2018;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej;

GALWAS MAGDALENA - chwilowa przerwa w udzielaniu świadczeń

Wykształcenie:

   1. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach, kierunek: technik masażysta.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • masaż klasyczny,
  • masaż limfatyczny,
  • masaż sportowy,
  • masaż izometryczny,
  • masaż kosmetyczny,
  • metody masażu w zależności od schorzenia oraz stanu pacjenta.

GAWONICZ HANNA - psycholog dziecięcy, neuroterapeuta, terapeuta rodzin

Wykształcenie:

   1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Śląskim: magister socjologii oraz magister psychologii (specjalizacja psychologia zdrowia).

Ukończone kursy:

   1. szkolenie podyplomowe (300 godzin) "Systemowe rozumienie rodziny" - organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
   2. kurs I stopnia EEG - Biofeedback organizowanego przez Międzynarodową Akademię Wieku Rozwojowego w Monachium, Instytut EEG Biofeedback w Pradze, Centrum Zdrowia Psychicznego w Jeseniku oraz Fundację "Promyk Słońca" w Warszawie;
   3. szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania "Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Strategie postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania.", Centrum Terapii Behawioralnej, 2013;
   4. szkolenie "ABC ADHD w PPP - diagnoza i psychoedukacja", Polskie Towarzystwo ADHD, Katowice 2009;
   5. warsztat umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", Gliwice 2004;

Seminaria:

   1. Naukowe Seminarium Poradoznawcze - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zarówno w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

GORNIOK JOANNA - koordynator WWR, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (magister);
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Fizjoterapia (licencjat);
   3. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika;
   4. Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne";

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato - dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja, Centrum Studiów Podyplomowych Kursów i Szkoleń GWSH, 2019;
   2. kurs Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber", 2019;
   3. kurs podstawowy NDT-Bobath, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Warszawa 2019;
   4. szkolenie i uzyskanie uprawnień terapeuty Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Bielsko-Biała, 2018;
   5. szkolenie nt: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Chorzów, 2016;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • wczesne wspomaganie rozwoju;
  • fizjoterapię;
  • diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej;
  • rehabilitację wad postawy dzieci do 7 lat;

JAKUBOWSKI JAROSŁAW - psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – mgr psychologii, specjalność kliniczna;
   2. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych – mgr filozofii;

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. kurs psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku";

 

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych
  • konsultacje psychologiczne
  • psychoterapię rodzin i par

KLUCZEWSKA DOROTA - logopeda

Wykształcenie:

   1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, kierunek Aktorstwo (magister)
   2. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

Ukończone kursy:

   1.  

Warsztaty, szkolenia:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  •  

KNAPIK ALEKSANDER - kierownik Zakładu Leczniczego, lekarz medycyny, specjalista ortopeda - traumatolog, specjalista medycyny sportowej

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna, studia wyższe Medyczne, na kierunku Lekarskim (lekarz);
   2. Centrum Egzaminów Medycznych, specjalista w dziedzinie:medycyna sportowa, Łódź 2017;
   3. Centrum Egzaminów Medycznych, specjalista w dziedzinie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Łódź, 2004;

 

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • konsultacje i zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej dla dorosłych i dzieci od lat 3;

WALCZYK AGNIESZKA - fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

Wykształcenie:

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia;
 2. Akademia Medyczna we Wrocławiu: ukończone studia wyższe licencjackie na kierunku fizjoterapia;

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs - Terapia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, HealthConcept, Łódż 2018;
   2. szkolenie: "Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL", ICB Superior Biomechanics, Poznań 2018;
   3. kurs Diagnostyki i terapii Neurorozwojowej Niemowląt wg Koncepcji Neurodevelopmental Treatment Bobath, European Bobath Tutors Associations, Pruszków 2017;
   4. kurs podstawowy NDT-Bobath, European Bobath Tutors Associations, Poznań 2016;
   5. kurs podstawowy Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Bobath Cebtrum Rozwoju Dziecka, Wrocław 2015;
   6. szkolenie "Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy", Reha+, Kraków 2015;
   7. szkolenie "ICF - TO SIĘ OPŁACA" Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Zebrzydowice 2014;
   8. kurs podstawowy Kinesiology Taping, K-Active Association, Sosnowiec 2012;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • terapię neurorozwojową niemowląt i dzieci według koncepcji NDT Bobath

KWAŚNIOK EWA - logopeda, surdologopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Filologia polska (magister);
   2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe: Surdologopedia;
   3. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Ukończone kursy:

   1. kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym: Diagnoza i Terapia Ręki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR, Kasinka Mała 2019;
   2. kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji audio - psycho - lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Young Digital Planet S.A., Centrum Słuchu i Mowy "Medincus", Warszawa 2009;

Warsztaty, szkolenia:

   1. szkolenie "Jak przygotować wrażliwe dziecko z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego do pójścia do placówki oświatowej", Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego", Marki 2018;
   2. szkolenie "Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym", Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego", Marki 2018;
   3. szkolenie i uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 9. roku życia., KOMLOGO, Świętochłowice 2018;
   4. szkolenie "Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy, APD-Medical Sp. z.o.o, Warszawa 2018;
   5. warsztaty: Praktyczne zastosowanie technik Metody Krakowskiej w terapii, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2016;
   6. warsztaty: Terapia Neurobiologiczna, Portal Konferencje-Logopedyczne, 2012;
   7. warsztaty: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Portal Konferencje-Logopedyczne oraz Poradnia Neurologopedyczna-Edulogmed, 2012;
   8. szkolenie "Elektrostymulacja w logopedii";

Konferencje naukowe

  1. "Mały człowiek w wielkim świecie" - o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych", Sosnowiec 2017;
  2. "Dziecko-uczeń z zaburzonym słuchem centralnym. Diagnoza, terapia, pomoc., Racibórz 2017;
  3. "Wytyczne w otorynolaryngologii audiologii i foniatrii", Krynica Zdrój 2016;
  4. "Słucham, więc potrafię" Listening is "I can". Terapia Audytywno-Werbalna w teorii i praktyce, Kajetany 2010;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię logopedyczną

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

MACIOSZEK - SROKA MONIKA - dietetyk, psychodietetyk

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie na kierunku Zdrowie publiczne
   2. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – studia podyplomowe na kierunku Dietetyka
   3. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka
   4. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie – studia podyplomowe na kierunku Pedagogika

Ukończone warsztaty, konferencje:

   1. Szkolenie: Immunodiagnostyka Nietolerancji pokarmowej. Kraków 2014r.
   2. Szkolenie: Genetyka w dietetyce. Katowice 2013r.
   3. Szkolenie: Profilaktyka i dieto terapia chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem hipercholesterolemii. Kraków 2013r.
   4. Konferencja: IV zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie 2013r.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • indywidualne poradnictwo psychodietetyczne i dietetyczne wraz z układaniem zaleceń żywieniowych i diet dla pacjentów.

RYMANOWSKA ANNA - logopeda

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, kierunek Filologia polska (magister)
   2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe: Logopedia

Ukończone kursy:

   1. kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym - Diagnoza i Terapia ręki, Centrum Mowy i Ruchu, Katowice 2019;

Warsztaty, szkolenia:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię logopedyczną
  • diagnozę i terapię ręki

SYNIAWA WERONIKA - logopeda, pedagog

Wykształcenie:

 1. Studia I stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska i Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 2. Studia II stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Opolskim;
 3. Podyplomowe Studia – Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 4. Podyplomowe Studia – Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

 

Wywiad z Weroniką Syniawą: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta-2/. 

TOMALA SABINA - pracownik Rejestracji, fizjoterapeuta

Wykształcenie::

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia 2012
   2. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie , kierunek: Fizjoterapia 2010

Ukończone kursy:

   1. Kurs masażu gorącymi kamieniami, Katowice 2013
   2. Kurs masażu bańkami chińskimi, Katowice 2012;
   3. Diagnostyka i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego- I i II moduł szkolenia, Chorzów 2011/2012;
   4. Kinezjotaping- kurs podstawowy z rozszerzonym, Katowice 2012;
   5. Kurs Thera-Band- ćwiczenia oporowe i równoważne zastosowaniem taśmy i piłek Thera-Band, Chorzów 2010;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • masaż klasyczny,
  • plastrowanie dynamiczne - Kinesiology taping
  • zabiegi fizykoterapeutyczne,

WIELOCH SABINA - pedagog

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach - studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna, Diagnoza i Profilaktyka;
   3. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu - studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Diagnozę pedagogiczną
Close Menu