Polecamy
Przejdź na stronę Zakładu Leczniczego TERAPIA

PERSONEL Ośrodka Zdrowia i Rozwoju Człowieka TERAPIA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I OŚRODKA REHABILITACJI DLA DZIECI:

mgr Igor Hammer - prezes Zarządu, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, psycholog

Wykształcenie:

   1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
   2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie
   3. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - magister psychologii, specjalizacja: psychologia zdrowia i rozwoju człowieka oraz psychologia kliniczno - wychowawcza dzieci i młodzieży;

Obowiązki w Ośrodku TERAPIA:

   1. nadzór merytoryczny nad Podmiotem,
   2. reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz, w tym: współpraca z płatnikami świadczeń, kontrahentami,
   3. organizowanie pracy Podmiotu,
   4. nadzór nad jakością i dostępnością udzielanych świadczeń,
   5. planowanie zakresu i ilości udzielanych świadczeń, zatrudnienia personelu,
   6. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu.

Kontakt:

  1. telefoniczny 505 043 805
  2. osobisty w poniedziałki, 10:00 - 13:00 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Rejestracji)

mgr Ewa Hammer - członek Zarządu, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna - kierunek fizjoterapia, tytuł magister fizjoterapii;
   2. Akademia Wychowania Fizycznego- Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Ukończone kursy:

   1. Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Katowice, 2013;
   2. Dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Warszawa, 2008;
   3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie: A,B,C,D,E. Tychy, Poznań, 2008-2010;
   4. Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S-E-T) z wykorzystaniem TerapiMaster. Poziom 1, Tychy, 2007;
   5. Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych. Kurs podstawowy i doskonalący. Wrocław, 2005;

Warsztaty, szkolenia:

   1. "Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu." Gliwice, 2006;
   2. "Pilates podstawy." Kraków, 2007.
   3. „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa. Katowice, 2012.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,

mgr Anna Kusy - dyrektor ds. pedagogicznych Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, psycholog

Wykształcenie:

   1. Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach - kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania w Oświacie;
   2. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - magister Psychologii, specjalizacja: Psychologia Kliniczno - Wychowawcza Dzieci i Młodzieży oraz Psychologia Sądowa;
   3. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid w Krakowie - studia podypl. w zakresie Systemowej Terapii Rodzin;
   4. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Przedszkolna;
   5. Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny METIS w Katowicach - kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej.

Ukończone kursy: 

 1. Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborn,
 2. Kurs języka migowego I i II stopnia,
 3. Kinezjologia Edukacyjna metody Paula Dennisona i Gail Dennison,
 4. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kontakt z muzyką - elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 5. Stosowana Analiza Zachowania - kurs I i II stopnia
 6. Zmiana jest możliwa - kurs w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
 7. Szkolenie kwalifikacyjne nadające uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford - Binet 5.

Obowiązki w Ośrodku TERAPIA:

   1. Nadzór merytoryczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
   2. Organizowanie pracy Podmiotu,
   3. Wykonywanie diagnoz psychologicznych,
   4. Prowadzenie terapii psychologicznej,
   5. Prowadzenie terapii pedagogicznej.

Kontakt:

  1. telefoniczny 508 320 776
  2. osobisty w poniedziałki, 10:00 - 13:00 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Rejestracji)

lek. med Aleksander Knapik - kierownik Zakładu Leczniczego, lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 2. Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 3. Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 4. Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

MGR GRZEGORZ BERNATEK - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz NDT Bobath

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne,
   2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Kierunek - fizjoterapia (magister),
   3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek - fizjoterapia (licencjat),
   4. Policealna Szkoła Promocji Zdrowia Publicznego SOP im. A. Ciołkosza w Krakowie Kierunek - fizjoterapia (technik).

Ukończone kursy:

   1. Neurorozwojowa terapia dzieci według koncepcji NDT Bobath (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja EBTA), Słowacja, 2011;
   2. Dwustopniowy kurs z zakresu ” Diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii zaburzeń integracji sensorycznej” (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja SII) Bielsko-Biała, Warszawa, 2009-2011;
   3. Kurs podstawowy koncepcji PNF (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja IPNFA), Kraków, 2011;
   4. „Elyth S Kinesiotaping”, Kraków, 2010;
   5. Funkcjonalna Terapia Manualna według Briana Mulligana moduł A i B (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja MCTA), Kraków, 2010;
   6. Kurs masażu leczniczego Io oraz IIo ” Bio-Relax”, Kraków, 2005.

Warsztaty, szkolenia:

   1. „Asymetria posturalna dzieci i niemowląt” Warsztaty praktyczne dla terapeutów NDT Bobath, Warszawa, 2011;
   2. Udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia „ Magisterskich Lekcjach Zdrowia”, Kraków, 2006;
   3. „Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej chorobie nowotworowej”, Warszawa, 2004.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
  • terapię neurorozwojową niemowląt i dzieci według koncepcji NDT Bobath.

MGR ALEKSANDRA BOBULSKA - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz PNF

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, studia podyplomowe: Fizjoterapia w Onkologii z Elementami Psychoonkologii
   2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (magister)
   3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (licencjat)

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs terapii Integracji Sensorycznej drugiego stopnia, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   2. kurs terapii Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   3. kurs „Neurologia Dziecięca”, BMK, Wrocław 2015
   4. warsztaty „Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych- funkcja i rola w procesie leczenia” Tarnowskie Góry 2015
   5. szkolenie „ICF- to się opłaca”, Zebrzydowice 2014
   6. kurs „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2014
   7. kurs rozwijający koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, Kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Warszawa 2014
   8. kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Kraków 2013
   9. kurs „Diagnostyka i Nowoczesne Metody Usrawniania Stawu Kolanowego” moduł I i II, Chorzów 2012
   10. kurs „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA- BAND”, Katowice 2012
   11. kurs podstawowy Kinesiology Taping, Sosnowiec 2011
   12. kurs drenażu limfatycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2012
   13. kurs masażu klasycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2010
   14. kurs masażu gorącymi kamieniami, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2015

Konferencje naukowe

  1. „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego- terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”, warsztaty praktyczne: „Wykorzystanie najnowszej technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS (innowalk, NF walker, ortotyka funkcjonalna, proroboot) – demonstracja pracy z dzieckiem”, Katowice 2015

MGR HANNA GAWONICZ - psycholog dziecięcy, neuroterapeuta, terapeuta rodzin

Wykształcenie:

   1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Śląskim: magister socjologii oraz magister psychologii (specjalizacja psychologia zdrowia).

Ukończone kursy:

   1. Szkolenie Podyplomowe (300 godzin) "Systemowa terapia rodziny" - organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
   2. Kurs I stopnia EEG - Biofeedback organizowanego przez Międzynarodową Akademię Wieku Rozwojowego w Monachium, Instytut EEG Biofeedback w Pradze, Centrum Zdrowia Psychicznego w Jeseniku oraz Fundację "Promyk Słońca" w Warszawie.

Seminaria:

   1. Naukowe Seminarium Poradoznawcze - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zarówno w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

DR MARCIN BUCZYŃSKI - pedagog, wykładowca, neuroterapeuta

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Śląski: ukończone studia trzeciego stopnia z zakresu filologii polskiej.
 2. 2002: mgr filologii polskiej.
 3. 2008: dr nauk humanistycznych.

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. 2010: trener mnemotechnik, trener szybkiego czytania,
   2. 2013: szkolenie z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego w urządzeniu Bioptron,
   3. 2015: kurs EEG Biofeedback,
   4. 2016/2017 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi od roku 2002.

MGR WERONIKA SYNIAWA - logopeda, pedagog

Wykształcenie:

 1. Studia I stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska i Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 2. Studia II stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Opolskim;
 3. Podyplomowe Studia – Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 4. Podyplomowe Studia – Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

MGR ANETA FURTAK - pedagog, logopeda

Wykształcenie:

   1. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu - licencjat na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna;
   2. Uniwersytet Ślaski w Katowicach - studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;
   3. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 1. Diagnozę i terapię logopedyczną.

mgr Dorota Kluczewska - logopeda

Wykształcenie:

   1.  

Ukończone kursy:

   1.  

Warsztaty, szkolenia:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  •  

mgr Anna Rymanowska - logopeda

Wykształcenie:

   1.  

Ukończone kursy:

   1.  

Warsztaty, szkolenia:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  •  

mgr Ewa Kwaśniok - logopeda, surdologopeda

Wykształcenie:

   1.  

Ukończone kursy:

   1.  

Warsztaty, szkolenia:

   1.  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  •  

MGR MONIKA MACIOSZEK - dietetyk, psychodietetyk

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie na kierunku Zdrowie publiczne
   2. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – studia podyplomowe na kierunku Dietetyka
   3. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka
   4. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie – studia podyplomowe na kierunku Pedagogika

Ukończone warsztaty, konferencje:

   1. Szkolenie: Immunodiagnostyka Nietolerancji pokarmowej. Kraków 2014r.
   2. Szkolenie: Genetyka w dietetyce. Katowice 2013r.
   3. Szkolenie: Profilaktyka i dieto terapia chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem hipercholesterolemii. Kraków 2013r.
   4. Konferencja: IV zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie 2013r.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • indywidualne poradnictwo psychodietetyczne i dietetyczne wraz z układaniem zaleceń żywieniowych i diet dla pacjentów.

MGR ELŻBIETA KUŚ - pedagog, neuroterapeuta, tyflopedagog

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika zdrowia i rozwoju człowieka.
   2. Instytut EEGBIOFEEDBACK w Warszawie - neuroterapeuta.
   3. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna - studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zarówno terapeutycznej jak i diagnostycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

MGR SABINA WIELOCH - pedagog

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach - studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna, Diagnoza i Profilaktyka;
   3. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu - studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Diagnozę pedagogiczną

MGR BEATA ANDROSZ - pedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - mgr wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska;
   2. Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej - studia podyplomowe na kierunku  Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
   3. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska Milenium, Wydział Zamiejscowy w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku  Tyflopedagogika
   4. Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej - studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna (I i II st.).

Ukończone kursy i szkolenia:

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 1. Diagnozę i terapię SI.

MGR MARIA SOLORZ - pedagog specjalny, dogoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna;
   2. Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna;
   3. Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor - certyfikat ukończenia kursu szkolenia psów terapeutycznych I stopnia.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Zajęcia dogoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Pani Maria Solorz pracuje w zespole terapeutycznym z Panią Magdaleną Garlińską oraz certyfikowanymi psami terapeutycznymi: Roxą, Maxem i Lordem.

MAX, LORD, ROXA - certyfikowane psy terapeutyczne I stopnia

ROXA - pies terapeutyczny, uzyskał certyfikat nr 257/17 uczestnictwa w kursie psa terapeutycznego I stopnia zorganizowanym przez Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor w Katowicach.

MAX - pies terapeutyczny, uzyskał certyfikat nr 249/16 uczestnictwa w kursie psa terapeutycznego I stopnia zorganizowanym przez Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor w Katowicach.

LORD - pies terapeutyczny, uzyskał certyfikat nr 242/15 uczestnictwa w kursie psa terapeutycznego I stopnia zorganizowanym przez Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor w Katowicach.

Roxa, Max i Lord pracują w zespole terapeutycznym z mgr Marią Solorz oraz Magdaleną Gralińską

W Ośrodku TERAPIA:

 1. Zespół terapeutyczny prowadzi dogoterapię:
 • indywidualną - zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz rozwojowym,
 • grupową - zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz rozwojowym. 
Close Menu