Wprowadzenie

Czym są zaburzenia grafomotoryki?            

Zarówno w przedszkolu, jak i szkole można zaobserwować grupę dzieci, które deklarują brak chęci rysowania, malowania, lepienia. Dzieci te wykazują również:

 • kłopoty z posługiwaniem się nożyczkami, wiązaniem sznurowadeł czy zapinaniem guzików,
 • podczas rysowania nieprawidłowo trzymają ołówek lub kredkę, nie wychodzi im kreślenie szlaczków, a następnie liter,
 • niechętnie podejmują czynności wymagające precyzyjnych ruchów dłoni czy palców,
 • mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • mają trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach,
 • nie dostosowują szybkości ruchów rąk do zadania,
 • w późniejszym wieku szkolnym dzieci te piszą nieczytelnie, nie trzymają się liniatury, co przysparza wielu problemów podczas sprawdzianów, dyktand, egzaminów.

   Ogólnie rzecz ujmując dzieci te przejawiają zaburzenia grafomotoryczne. Przyczyn powyższych trudności może być wiele. Zaburzenia grafomotoryki wiążą się:

 • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • z problemami z czuciem powierzchniowym,
 • z problemami z percepcją wzrokową,
 • z problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • innymi problemami związanymi z ogólną posturą ciała oraz zaburzeniami rozwojowymi.

Opis usługi

Diagnoza zaburzeń grafomotoryki służy:

 • ocenie rozwoju motorycznego dziecka,
 • ocenie funkcjonowania małej motoryki,
 • opracowaniu planu terapii ręki.

Przebieg diagnozy

 

W diagnozie bardzo istotna jest obserwacja i zebranie informacji na temat ogólnego rozwoju ruchowego dziecka. Obserwowany jest sposób poruszania się, postawa ciała, napięcie mięśniowe, sposób trzymania narzędzia pisarskiego, podejmowanie przez dziecko określonych zabaw i ćwiczeń. Na tej podstawie opracowywany jest indywidualny plan terapii ręki.

Cennik:

Wizyta diagnostyczna

160zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

 • Mgr Jolanta Cichecka - pedagog, terapeuta ręki

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska