Poradnia Logopedyczna / Neurologopedyczna dla Dzieci

 

Zaburzenia mowy u dzieci

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw.dyslaliąCzęsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia.

Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem. To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ].

Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwanyreraniem. Obejmuje niewłaściwą realizację głoski [ r ] i dotyczy głównie dzieci po piątym roku życia.
Inne zaburzenia dotyczyć mogą takich głosek jak: [ f- w, t- d, k- g, l, ch ] oraz pozostałych, zniekształcanych rzadziej. Często wady te nie wynikają z indywidualnego tempa rozwoju dziecka i wymagają prowadzenia terapii logopedycznej.

 

Okresy rozwoju mowy:

Różne źródła podają, że dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia już w życiu płodowym.

 • Noworodek w 1 miesiącu życia płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.
 • W 2 i 3 miesiącu życia pojawia się głużenie, niemowlę wydaje dźwięki takie jak: [ ga, aga, gha ].
 • Około 6 miesiąca dziecko zaczyna gaworzyć, powtarza ciągi sylabowe jak: [ ba- ba, ma- ma, ta- ta ]. Lepiej rozumie mowę, reaguje na ton głosu.
 • Pod koniec 1 roku życia potrafi wypowiedzieć kilka prostych słów.
 • 2 rok życia to czas burzliwego rozwoju mowy; typowa jest lawina słów. Pod koniec tego okresu maluch buduje proste, krótkie zdania.
 • Okres przedszkolny to rozwój możliwości językowych, wzbogacanie słownictwa, poznawanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.
 • Dziecko trzyletnie wymawia zwykle takie głoski jak: [ p- b, m- n, w- f, t- d, ch, ń, k- g, l ] oraz [ ś, ź, ć, dź ].
 • Dziecko czteroletnie dodatkowo potrafi wymówić tzw. głoski syczące [ s, z , c, dz ].
 • Dziecko pięcioletnie i starsze przeważnie wymawia jeszcze głoski najtrudniejsze, jak: [ sz, ż, cz, dż, r ].

 

Najczęstsze przyczyny wad wymowy:

 • niemowlęcy sposób połykania,
 • brak pionizacji języka,
 • nieprawidłowy zgryz,
 • zaburzenia toru oddechowego,
 • okresowe zaburzenia słuchu,
 • problemy emocjonalne.

Ceny wizyt prywatnych:

Pierwsza wizyta logopedyczna / neurologopedyczna do 3 r.ż

200zł /30 minut

Kolejna wizyta logopedyczna / neurologopedyczna do 3 r.ż

120 zł / 30minut

Pierwsza wizyta logopedyczna / neurologopedyczna od 3 r.ż

150zł /30 minut

Kolejna wizyta logopedyczna / neurologopedyczna od 3 r.ż

100zł /30 minut

Zaświadczenie


50zł / dopłata do ceny wizyty

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł / dopłata do ceny wizyty

Kto prowadzi?

 • mgr Ewa Kwaśniok - neurologopeda, surdologopeda
 • mgr Aleksandra Strach - Sączewska - logopeda, neurologopeda
 • mgr Weronika Syniawa - neurologopeda
 • mgr Aneta Dykierek - neurologopeda
 • mgr Agnieszka Klozy - neurologopeda
 • mgr Dominika Stasiak - neurologopeda
 • mgr Anna Rymanowska-Wesoły - logopeda
 • mgr Marta Sominka - neurologopeda
 • mgr Weronika Grychtoł - neurologopeda

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska