Personel Ośrodka Zdrowia i Rozwoju Człowieka TERAPIA

mgr HAMMER IGOR - prezes Zarządu, dyrektor Ośrodka i NPPP, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, psycholog

Wykształcenie:

 1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie
 3. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - magister psychologii, specjalizacja: psychologia zdrowia i rozwoju człowieka oraz psychologia kliniczno - wychowawcza dzieci i młodzieży;
  •  

Obowiązki w Ośrodku TERAPIA:

   1. Nadzór merytoryczny nad Podmiotem,
   2. Reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz, w tym: współpraca z płatnikami świadczeń, kontrahentami,
   3. Organizowanie pracy Podmiotu,
   4. Nadzór nad jakością i dostępnością udzielanych świadczeń,
   5. Planowanie zakresu i ilości udzielanych świadczeń, zatrudnienia personelu,
   6. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu.

Kontakt:

  1. Telefoniczny 505 043 805
  2. Osobisty po wcześniejszym umówieniu spotkania w Rejestracji.

mgr HAMMER EWA - członek Zarządu, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (magister);
   2. Akademia Wychowania Fizycznego- Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Ukończone kursy:

   1. Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Katowice, 2013;
   2. Dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Warszawa, 2008;
   3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie: A,B,C,D,E. Tychy, Poznań, 2008-2010;
   4. Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S-E-T) z wykorzystaniem TerapiMaster. Poziom 1, Tychy, 2007;
   5. Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych. Kurs podstawowy i doskonalący. Wrocław, 2005;

Warsztaty, szkolenia:

   1. Szkolenie "Fizjoterapia dziecka ryzyka", Akademia Górnośląska, 2022r.
   2. Szkolenie "Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci", Akademia Górnośląska, 2022r.
   3. Szkolenie „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa. Katowice, 2012r;
   4. Szkolenie "Praca z dzieckiem z dysleksją", Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa, 2011r;
   5. Kurs Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, Wrocław, 2009-2010r;
   6. Warsztaty "Psychologia komunikacji w ramach Szkoły Wychowawców" , Trzebinia 2008r;
   7. Szkolenie nt: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa, 2008;
   8. Szkolenie i uzyskanie uprawnień terapeuty Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa, 2008r;
   9. Kurs "Pilates podstawy." Kraków, 2007.
   10. Kurs "Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu." Gliwice, 2006r;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju;
  • Fizjoterapię;
  • Rehabilitację wad postawy dzieci do 7 lat;

mgr MACIOSZEK MONIKA - dyrektor ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Organiacji Pracy

Wykształcenie

   1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie: Zdrowie publiczne.
   2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia licencjackie: Zdrowie publiczne.
   3. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie – studia podyplomowe: Pedagogika.

   4. Uniwersytet Ekonomiczny - studia podyplomowe: Trener i Menedżer ds szkoleń.

   5. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – studia podyplomowe: Psychodietetyka.

   6. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – studia podyplomowe: Dietetyka.

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kurs kwalifikacyjny Terapeuty TUS I i II stopnia., TUTOR, Tłuszcz.

Kontakt:

  1. Telefoniczny 570 680 123
  2. Osobisty po wcześniejszym umówieniu się w Rejestracji.

inż. Tomasz Glinka - dyrektor ds. Finansów

Wykształcenie::

   1. Politechnika Śląska, kierunek: Matematyka                              

lek. med. KNAPIK ALEKSANDER - kierownik Zakładu Leczniczego, lekarz specjalista ortopeda-traumatolog, specjalista medycyny sportowej

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 2. Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 3. Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 4. Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna, studia wyższe Medyczne, na kierunku Lekarskim (lekarz);
   2. Centrum Egzaminów Medycznych, specjalista w dziedzinie:medycyna sportowa, Łódź 2017;
   3. Centrum Egzaminów Medycznych, specjalista w dziedzinie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Łódź, 2004;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • konsultacje i zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej dla dorosłych i dzieci od lat 3;

 

 

 

 

mgr FALKIEWICZ JOANNA - koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju, pracownik Rejestracji

Wykształcenie:

 1. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, kierunek: Zarządzanie,                   specialność: Zarządzanie w administracji samorządowej. 
   •  

mgr TOMALA SABINA - koordynator NFZ , fizjoterapeuta, pracownik Rejestracji

Wykształcenie::

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia 2012
   2. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie , kierunek: Fizjoterapia 2010

Ukończone kursy:

   1. Kurs masażu gorącymi kamieniami, Katowice 2013
   2. Kurs masażu bańkami chińskimi, Katowice 2012;
   3. Diagnostyka i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego- I i II moduł szkolenia, Chorzów 2011/2012;
   4. Kinezjotaping- kurs podstawowy z rozszerzonym, Katowice 2012;
   5. Kurs Thera-Band- ćwiczenia oporowe i równoważne zastosowaniem taśmy i piłek Thera-Band, Chorzów 2010;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • masaż klasyczny,
  • plastrowanie dynamiczne - Kinesiology taping

mgr ANDROSZ BEATA - oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, certyfikowany trener TUS

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - mgr wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska;
   2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie - studia podyplomowe na kierunku  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami andragogiki
   3. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wydział Zamiejscowy w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku  Tyflopedagogika
   4. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna (I i II st.)
   5. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie, studia podyplomowe: Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis, Katowice 2015;
 2. Kurs kwalifikacyjny Terapeuty TUS I i II stopnia., TUTOR, Tłuszcz

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 1. Diagnozę i terapię SI.
 2. Trening Umiejętności Społecznych.

mgr BRACIK - MICHAŁEK MAGDALENA - psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, certyfikowany trener TUS

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia magisterskie 5 - letnie na kierunku Psychologia, w zakresie psychologii;
   2. Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w zakresie przygotowania pedagogicznego;
   3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii opartej o paradygmat psychoanalityczny;
   4. Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego - Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży;
   5. Uniwersytet SWPS - dwusemestralne studia podyplomowe "Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży";

Ukończone kursy:

   1. Kurs Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2005;
   2. Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Gliwice 2006;
   3. Szkolenie "Praca z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym FAS - Fetal Alcohol Syndrome", Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach, Warszawa 2007;
   4. Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II, 2008;
   5. Szkolenie "Rysowanki, malowanki, ulepianki - czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce", Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach, Katowice 2018;
   6. Szkolenie "Przemoc seksualna wobec dzieci - diagnoza i formy pomocy", Katowice 2018;
   7. Kurs "Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika", Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Perfektus, 2020;

Zainteresowania zawodowe:

- zainteresowania zawodowe obejmują tematykę urazu psychicznego, zaburzeń więzi, zaburzeń lękowych u dzieci;

- aktualnie w trakcie szkoleń w zakresie biblioterapii 

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dzieci i rodzin;
 • diagnozę i terapię psychologiczną;
 • wczesne wspomaganie rozwoju;

mgr CICHECKA JOLANTA - pedagog, terapeuta ręki, certyfikowant trener TUS

Wykształcenie:

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek Pedagogika (magister)
  2. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe: Terapia Psychopedagogiczna
  3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
 •  

Ukończone kursy i szkolenia:

  1. szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 - Bateria Dyskalkulia 10/12, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Ruda Śląska 2019
  2. szkolenie dla nauczycieli pn. "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard", Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA, 2017
  3. szkolenie: Zintegrowany Trening Pisania Slhand, Orticus Edukacja-Diagnoza-Terapia, Warszawa 2017
  4. szkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Centrum Terapii Behawioralnej, Ruda Śląska 2015
  5. szkolenie: Terapia ręki I i II stopnia, Soyer Centrum Szkoleniowe, Katowice 2015
  6. szkolenie: Znaki manualne i symbole, Makaton Program Rozwoju Komunikacji, Katowice 2015
  7. szkolenie: Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, 2014
  8. szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania: Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Strategie postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania, Centrum Terapii Behawioralnej, 2013
  9. szkolenie: Małe ABC o CAPD, Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Katowice 2013
  10. szkolenie: Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Wydawnictwo WIR, Kraków 2013
  11. cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. J. Katowice 2012
  12. szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Katowice 2010
  13. szkolenie: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa 2010
  14. kurs "Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach z oddziałami integracyjnymi i w szkołach integracyjnych", Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2009
  15. szkolenie kwalifikacyjne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowe z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Katowice 2009
  16. kurs "Podstawy Terapii Poznawczo - Behawioralnej", Centrum CBT, Warszawa 2006
  17. kurs "Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno - buntowniczymi, Centrum CBT, 2006
  18. kurs "Medyczna diagnoza i medyczno-terapeutyczny model pracy, Centrum CBT, Warszawa 2005
  19. szkolenie: Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin 2005
  20. warsztat metodyczny: Wczesna nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej, Ruda Śląska 2005
  21. warsztaty "Terapia poprzez ruch i dźwięk" Rudzki Klub Edukacji Integracyjnej, 2004
  22. kurs "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi", Centrum CBT, Warszawa 2004
  23. szkolenie: Elementy profilaktyki i terapii muzycznej w pracy pedagoga i terapeuty, Stowarzyszenie "Otwarte Serca", 2004
  24. kurs wykorzystania NLP w terapii dysortografii, Prospero Business Training, 2003
  25. kurs doskonalący: Dysleksja rozwojowa "Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - część V, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Katowice 2002
  26. cykl szkoleń dla nauczycieli poświęcony edukacji dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem, będący częścią projektu "Przywrócić ich światu", Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin, Ruda Śląska 2000
  27. kurs wstępny z pedagogiki zabawy, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kraków 1999
  28. seminarium: Brain Organization Profile, Educational Kinesiology Foundation, Warszawa 1998
  29. szkolenie: Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja - M.C. Knillów., Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "Mada", Nowy Sącz 1998
  30. kurs kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia, Zespół Psychologów Y.A.V.I.S, Warszawa 1996
 •  

Konferencje naukowe

  1. „Wczesne wspomaganie rozwoju - Diagnostyka, leczenie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Katowice 2015

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Terapia ręki;

mgr CZEKAŁA DANUTA - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek Pedagogika (magister)
   2. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
   3. Uczelnia Nauk Społecznych, studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Katowice 1998;
   2. warsztat metodyczny "Wczesna nauka czytania jako proces kształtowania mózgowej organizacji funkcji językowych (nauka czytania krok po kroku). prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach oraz Fundacja IN CORPORE, Katowice 2006;
   3. kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym - Diagnoza i Terapia ręki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR, Katowice 2018;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Terapię ręki
  • Terapię pedagogiczną

mgr DYKIEREK ANETA - logopeda, doradca zawodowy

mgr GAWONICZ HANNA - psycholog dziecięcy, neuroterapeuta, terapeuta rodzin

Wykształcenie:

   1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Śląskim: magister socjologii oraz magister psychologii (specjalizacja psychologia zdrowia).

Ukończone kursy:

   1. szkolenie podyplomowe (300 godzin) "Systemowe rozumienie rodziny" - organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
   2. kurs I stopnia EEG - Biofeedback organizowanego przez Międzynarodową Akademię Wieku Rozwojowego w Monachium, Instytut EEG Biofeedback w Pradze, Centrum Zdrowia Psychicznego w Jeseniku oraz Fundację "Promyk Słońca" w Warszawie;
   3. szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania "Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Strategie postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania.", Centrum Terapii Behawioralnej, 2013;
   4. szkolenie "ABC ADHD w PPP - diagnoza i psychoedukacja", Polskie Towarzystwo ADHD, Katowice 2009;
   5. warsztat umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", Gliwice 2004;

Seminaria:

   1. Naukowe Seminarium Poradoznawcze - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zarówno w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

mgr GĄCIK KLAUDIA - fizjoterapeuta, terapeuta SI

mgr GRYCHTOŁ WERONIKA - logopeda, pedagog

Wykształcenie:

   1. Studia I stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Śląskim;
   2. Studia I i II stopnia – Dzienikarstwo na Uniwersytecie Śląskim;
   3. Podyplomowe Studia – Logopedia na Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
   4. Studia podyplomowe kwalifikacyjne - Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim.
  •  

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. Szkolenie: "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - masaż". ProCentrum 2022r.
   2. Szkolenie "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych". In Corpore 2021r.
   3. Szkolenie "Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna". Terapeuci na Walizkach. Przemysław Sobolewski. 2021r.

W poradni TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną dzieci 

mgr JAKUBOWSKI JAROSŁAW - psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – mgr psychologii, specjalność kliniczna;
   2. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych – mgr filozofii;

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kurs psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku";

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych
  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapię rodzin i par

mgr KOLARCZYK WERONIKA - oligofrenopedagog, pedagog Montessori, terapeuta SI, terapeuta ręki, psychomotoryk, certyfikowany trener TUS

 

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie, kierunek Pedagogika spec. pedagogika rewalidacyjna.
 2. Politechnika Śląska w Gliwicach, studia podyplomowe, kierunek Psychomotoryka

Ukończone kursy i szkolenia:

  1. Kurs certyfikacyjny: Trener umiejętności społecznych TUS SST" Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń I Wspierania Przedsiębiorczości
  2. Certyfikat "Terapia ręki plus", Mazurskie Centrum Szkoleń.
 •  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Terapia SI;
  • Terapia ręki;
  • Terapię psychomotoryczną;
  • Terapia TUS (tręning umiętętności społecznych)

mgr KWAŚNIOK EWA - logopeda, surdologopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Filologia polska (magister);
   2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe: Surdologopedia;
   3. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Ukończone kursy:

   1. kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym: Diagnoza i Terapia Ręki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR, Kasinka Mała 2019;
   2. kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji audio - psycho - lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Young Digital Planet S.A., Centrum Słuchu i Mowy "Medincus", Warszawa 2009;

Warsztaty, szkolenia:

   1. szkolenie "Jak przygotować wrażliwe dziecko z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego do pójścia do placówki oświatowej", Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego", Marki 2018;
   2. szkolenie "Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym", Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego", Marki 2018;
   3. szkolenie i uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 9. roku życia., KOMLOGO, Świętochłowice 2018;
   4. szkolenie "Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy, APD-Medical Sp. z.o.o, Warszawa 2018;
   5. warsztaty: Praktyczne zastosowanie technik Metody Krakowskiej w terapii, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2016;
   6. warsztaty: Terapia Neurobiologiczna, Portal Konferencje-Logopedyczne, 2012;
   7. warsztaty: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Portal Konferencje-Logopedyczne oraz Poradnia Neurologopedyczna-Edulogmed, 2012;
   8. szkolenie "Elektrostymulacja w logopedii";

Konferencje naukowe

  1. "Mały człowiek w wielkim świecie" - o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych", Sosnowiec 2017;
  2. "Dziecko-uczeń z zaburzonym słuchem centralnym. Diagnoza, terapia, pomoc., Racibórz 2017;
  3. "Wytyczne w otorynolaryngologii audiologii i foniatrii", Krynica Zdrój 2016;
  4. "Słucham, więc potrafię" Listening is "I can". Terapia Audytywno-Werbalna w teorii i praktyce, Kajetany 2010;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię logopedyczną

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

mgr RADOWSKA MARTA - pedagog

mgr RYMANOWSKA-WESOŁY ANNA - logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki

 

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, kierunek Filologia polska (magister)
   2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe: Logopedia

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:

   1. Szkolenie "Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii", ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście ESTHER DE RU 2022r.
   2. "FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową" 2021r.
   3. Kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym - Diagnoza i Terapia ręki, Centrum Mowy i Ruchu, Katowice 2019;
  •  

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię logopedyczną
  • diagnozę i terapię ręki

mgr RUSIŃSKI ARTUR - fizjoterapeuta, terapeuta Vojty oraz NDT-Bobath

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Kierunek - fizjoterapia (magister),
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Kierunek - fizjoterapia (licencjat),

Ukończone kursy:

   1. Neurorozwojowa terapia dzieci według koncepcji NDT Bobath (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja EBTA), Gdynia, 2013;
   2. Kurs "Zastosowanie kinezjologii wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "Promyk Słońca"2018r.
   3. Kurs Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Wrocław 2016r. 
   4. Kurs Podstawowy NDT Bobath (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja EBTA), Olsztyn, 2011;
   5. Kurs Podstawowy Kinesiology Taping, K-Active Association, Tychy 2009r. 

W ośrodku TERAPIA prowadzi;

  • terapię neurorozwojową niemowląt i dzieci według koncepcji NDT Bobath.
  • terapię niemowląt, dziecii młodzieży według koncepcji Vojty.

mgr SYNIAWA WERONIKA - logopeda, neurologopeda, pedagog

Wykształcenie:

 1. Studia I stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska i Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 2. Studia II stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Opolskim;
 3. Podyplomowe Studia – Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
 4. Podyplomowe Studia – Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

Wywiad z Weroniką Syniawą: https://poradniaterapia.pl/wywiad-z-fizjoterapeuta-2/. 

mgr SOMINKA MARTA - logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe: Neurologopedia
   2. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe: Logopedia i Medialna Emisja Głosu;
   3. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe: Dziennikarstwo
   4. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studia magisterskie  - Pedagogika, specjalizacja: pedagogika zdrowia;

Kursy i szkolenia:

 1. Szkolenie: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego  (CAPD) u dzieci. Akademia logopedey.
 2. Szkolenie: Diagnoza i terapia miofunkcjonalana. Akademia logopedy.
 3. Szkolenie - Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego
 4. Kurs -Nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej - Metis Katowice
 5. Kurs - Dysgrafia - Metis, Katowice
 6. Konferencja z zakresu diagnozy i terapii dysgrafii - Uniwersytet Śląski
 7. Konferencja " Profilaktyka wad słuchu u dzieci" Metis, Katowice
 8. Międzynarodowa konferencja logopedyczna, Uniwersytet Śląski
 9. Szkolenie - Jąkanie wczesnodziecięce, Centrum logopedyczne, Katowice
 10. Szkolenie - Diagnoza KOLD

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci
  • wczesne wspomaganie rozwoju

mgr STASIAK DOMINIKA - logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Medyczny Im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu: Studia podyplomowe - Neurologopedia Kliniczna ze wczesną Interwencją Logopedyczną
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach: studia podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach: studia magisterskie - Pedagogika, spec. Pedagogika rewalidacyjna.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci
  • wczesne wspomaganie rozwoju

mgr SMOLORZ-ROKSELA KLAUDIA - psycholog, certyfikowant trener TUS

Wykształcenie:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Specjalizacja z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, wydział w Katowicach:
Studia podyplomowe - Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
Uniwersytet Śląski w Katowicach Psychologia - Specjalizacje: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia
Uniwersytet Śląski w Katowicach Blok Kształcenia Nauczycielskiego
Kursy i szkolenia:

Szkolenie "Szkoła Porozumienia" 2020r.
Szkolenie –„Plan pomocy dziecko jako narzędzie pracy z dzieckiem 2019r. dysfunkcyjnym i sprawiającym problemy wychowawcze"
Kurs -Trening Umiejętności Społecznych 2019r.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – poziom podstawowy 2018r.
Kurs Wychowawcy Wypoczynku 2017r.
2-dniowe Intensywne Wprowadzenie do Praktyki Współczucia (Compassion) 2017r.
Prawne i psychologiczne aspekty pomocy ofiarom przestępstw 2017r.
Kurs Animatora Czasu Wolnego 2017r.
Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych zdarzeń u dzieci i młodzieży 2015r.
Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy 2015r.
Działalność naukowa:

Pilch, I., Smolorz, K. (2019). The Dark Triad and the quality of sexual life. Personality and Individual Differences 149, 78-82.
Smolorz, K., Olszówka, A. (2018). Uważność i współczucie jako techniki radzenia sobie ze stresem w rodzinach. W: (red.) K. Pujer, Humanistyka i Nauki Społeczne. Doświadczenia, Konteksty, Wyzwania. Tom 2. (s. 35-45). Wrocław: Exante.
Olszówka, A., Smolorz, K. (2018). Etap różnicowania się współmałżonków jako wyraz dojrzałej relacji małżeńskiej. W: (red.) K. Pujer, Humanistyka i Nauki Społeczne. Doświadczenia, Konteksty, Wyzwania. Tom 2. (s. 47-56). Wrocław: Exante.
Czynny udział w konferencjach:

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filmowe Psycho-Tropy: Bohater i Twórca Filmowy, Katowice, 12-13.04.2018r., wystąpienie: „Psychologiczny Potwór z Loch Ness na srebrnym ekranie. O popularności dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości w filmie.”

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filmowe Psycho-Tropy: Zastosowanie Filmów w Edukacji i Profilaktyce, Katowice, 26-27.04.2017r., wystąpienie: „Manipulacja psychologiczna w sektach na przykładzie filmu Colonia.”

3. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe nurty w pomocy psychologicznej, Katowice, 03-05.04.2017r., warsztat: „DBT – nowe szanse dla osób z zaburzeniami osobowości typu borderline”.

4. II Śląska Konferencja Seksuologiczna Kto się czubi, ten się lubi- czyli rozmowy o seksie i nie tylko, Katowice, 21.05.2016r., referat: „Przeciwieństwa się przyciągają, czy ciągnie swój do swego? Kwestia doboru w związkach romantycznych”.

mgr ŚLIWKA ANNA -pedagog, terapeuta SI, artterapeuta

mgr PUZIO KATARZYNA - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr PRZYBYLSKA JOANNA - pedagog

 

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
   2. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach - studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna, Diagnoza i Profilaktyka;
   3. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu - studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • Diagnozę pedagogiczną

mgr SIEDLECKA JAGODA - fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, masażysta

mgr KUROWSKA ANGELIKA - fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (magister);
   2. Akademia WSB, Integracja sensoryczna(studia podyplomowe);

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber"Wrocław, 2023;
   2. szkolenie nt: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym;
   3. szkolenie nt: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi;
   4. Specyfika usprawniania dziecka z różnymi formami hipotomii; posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz Zespołu Downa;
   5. Fizjoterapia dziecka ryzyka;
   6. Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi 
   7. Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wiek wieku rozwojowego  i ich korekcja;
   8. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów fizjoterapii dzieci;
   9. Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
   10. Trening wibracyjny jako wspomaganie terapii neurorozwojowej;
   11. Kinesiotaping KT1/KT2;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • wczesne wspomaganie rozwoju;
  • fizjoterapię;
  • diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej;
  • korekcję wad postawy dzieci do 7 lat;

mgr KLOZY AGNIESZKA - neurologopeda, pedagog

Wykształcenie:

   1. Studia magisterskie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uniwersytet Śląski w Katowicach;
   2. Studia licencjackie – Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
   3. Studia podyplomowe - Neurologopedia. Wyższa Szkoła Bankowa Merito w Chorzowie;
   4. Studia podyplomowe - Logopedia. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;
   5. Studia podyplomowe - Pedagogika - wychowanie przedszkolne.
   6. Studia podyplomowe kwalifikacyjne - Wczesne wspomaganie rozwoju , rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż, Procentrum;
   2. Szkolenie "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   3. Warsztaty metodyczne prowadzone przez dr Marzenę Machoś "Nie mówi, nie słucha, nie patrzy-trening bazowych umiejętności komunikacyjnych".
   4. Mutyzm wybiórczy i trudności w rozwoju społecznym dzieci

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną dzieci 
  • indywidualną terapię pedagogiczną