Wprowadzenie

Koncepcja NDT Bobath zakłada wielowymiarowe podejście do usprawniania dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. W procesie terapii uwzględniona powinna być ścisła współpraca między zespołem terapeutycznym pracującym z dzieckiem (lekarz, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog), a rodzicem, co pozwala na właściwe określenie kierunku prowadzonych działań terapeutycznych wykorzystując optymalny potencjał rozwojowy dziecka.

Terapia kierowana jest do dzieci z:

  • uszkodzeniami lub zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe porażenie, przepuklina oponowo - rdzeniowa),
  • wadami oraz zespołami genetycznymi (np. zespół Downa),
  • uszkodzeniami nerwów obwodowych (np. uszkodzenie splotu barkowego),
  • wcześniactwem (niska masa urodzeniowa),
  • asymetriami (leżąc dziecko układa się w łuk, preferuje jedną stronę układania główki),
  • zaburzeniami napięcia mięśniowego(prężenie, odginanie, zaciskanie rączek, obniżenie napięcia).

Należy pamiętać, że to rodzic lub opiekun spędza najwięcej czasu z dzieckiem, daje to możliwość obserwacji, jak i wspierania procesów terapeutycznych w warunkach domowych, co jest niezbędne do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych. Ścisła współpraca z fizjoterapeutą pozwala uświadomić rodzicom o specyficznych potrzebach dziecka oraz daje możliwość aktywnego udziału w rehabilitacji poprzez właściwą szeroko rozumianą pielęgnację (karmienie, ubieranie-rozbieranie, noszenie oraz ukierunkowaną zabawę). Codzienne dostarczanie prawidłowych doświadczeń skutkuje utrwalaniem oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych.

Opis usługi

Terapia NDT Bobath służy:

  • usprawnianiu dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
  • odpowiedniemu odbieraniu bodźców motorycznych i sensorycznych.

Przebieg terapii

Podstawą indywidualnie prowadzonej terapii jest danie dziecku możliwości odczuwania właściwych bodźców motorycznych, jak i sensorycznych z otaczającego go środowiska oraz wnętrza własnego ciała. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zebranych doświadczeń w motoryce spontanicznej, bezpośrednio przekładając się na osiąganie złożonych umiejętności psychoruchowych. Terapia bazuje na wykorzystaniu specyficznych technik terapeutycznych stymulujących dziecko do samodzielnego podejmowania aktywności ( dziecko naturalnie poznaje otaczający go świat poprzez zabawę, która pozwala mu na odbieranie bodźców wzrokowych, czuciowych, słuchowych). Jedynie na bazie prawidłowych doświadczeń dziecko ma szansę osiągnąć samodzielność w dorosłym życiu.

Cennik:

Terapia NDT Bobath

140 zł /30 minut

Terapia NDT Bobath

180 zł /45 minut

Terapia NDT Bobath

200 zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100 zł / +30 zł

Kto prowadzi?

  • mgr Artur Rusiński - certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath i Vojty
  • mgr Agnieszka Walczyk - certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath, fizjoterapeuta- chwilowa przerwa w udzielaniu świadczeń

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska