Wprowadzenie

Dlaczego warto umówić się na konsultację?

  • Niejednokrotnie zdarzają się w życiu sytuacje, które zaczynają przerastać nasze możliwości radzenia sobie. Zastanawiamy się, w którą stronę ruszyć dalej, jakie podjąć kroki,
  • Zdarza się, że przestajesz rozumieć swojego małżonka, masz poczucie, że oddalacie się od siebie,
  • Niejednokrotnie pojawiają się pytania dotyczące wychowania dzieci, kształtowania ich dalszej ścieżki rozwoju,
  • Zdarza się również, że coś niepokoi cię w rozwoju twojego dziecka, zauważasz, ze dziecko z czymś sobie nie radzi lub zachowuje się inaczej niż dotychczas,
  • Być może nauczyciel w szkole czy w przedszkolu poinformował cię o trudnościach twojego dziecka, a ty zastanawiasz się w jaki sposób mu pomóc,
  • Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać swoje możliwości, jak również talenty swoich dzieci.....

W tych i wielu innych sytuacjach psycholog jest osobą, która przyjrzy się Twojej sytuacji i opracuje dalszą ścieżkę oddziaływań.

Opis usługi

Konsultacje psychologiczne służą:

  • Określeniu ogólnej sytuacji pacjenta,
  • Udzieleniu wskazówek dotyczących poradzenia sobie w danej sytuacji,
  • Wskazaniu dalszej drogi terapeutycznej.

Jak wygląda wizyta?

W zależności od zgłaszanego problemu, pierwszy kontakt ze specjalistą oparty jest na rozmowie.

Jeśli czujesz się niepewnie lub boisz się, że zapomnisz o czymś powiedzieć albo zapytać, zanotuj to wcześniej na kartce. Notatki pozwalają zebrać myśli, a psycholog uzyska w ten sposób więcej informacji, aby lepiej ocenić Twoją sytuację.

Jeśli problem dotyczy dziecka, psycholog zbiera szczegółowe informacje dotyczące przebiegu jego rozwoju i wychowania. Prosimy, aby zabrać ze sobą dokumentację medyczną dziecka  dotyczącą przebytych chorób, wykonywanych badań, itp. Prosimy również o informację na temat wykonywanych diagnoz psychologiczno - pedagogicznych oraz dokumentację z tego zakresu. Pierwsze spotkanie zazwyczaj w całości poświęcone jest uzyskiwaniu informacji o dziecku. Dlatego zapraszamy na nie rodziców bez dzieci lub, jeśli istnieje taka możliwość, z dzieckiem pozostającym w tym czasie pod opieką osoby trzeciej. Kolejne spotkanie poświęcane jest dziecku. Po nim psycholog dzieli się z rodzicami swoimi spostrzeżeniami, jak również wyznacza dalszą scieżkę pomocy.

Wczesna diagnoza oraz szybko podjęte działania terapeutyczne dają szansę uzyskania lepszych rezultatów, a także stwarzają dziecku możliwość lepszego startu w nauce oraz łatwiejszego funkcjonowania w świecie społecznym.

Cennik:

Wizyta diagnostyczna

150zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Opłata za wydanie zaświadczenia

40zł

Kto prowadzi?

  • mgr Hanna Gawonicz - psycholog, psychoterapeuta

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska