Wprowadzenie

Czym są Zaburzenia SI?

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba uświadomić sobie czym jest sama Integracja Sensoryczna.

Dziecko odbiera świat poprzez wiele zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, ból, równowaga, to tylko kilka podstawowych. Receptory "zbierające" informacje o otaczającym nas świecie są zlokalizowane w wielu miejscach i informują nas między innymi o: położeniu ciała w przestrzenie, o położeniu kończyn względem reszty ciała, o stopniu zgięcia stawów, o stopniu napięcia mięśni, itd. Bodźce docierające do umysłu dziecka poprzez te zmysły muszą być na pewnym etapie łączone (integrowane). Dzięki temu odbiór otaczającej je rzeczywistości jest spójny. Przykład: dziecko, by wejść bez trudu po schodach, wykorzystuje zmysł wzroku, równowagi, stopnia napięcia mięśni, informację o położeniu kończyn.  Tylko prawidłowa integracja w mózgu bodźców płynących z tak wielu zmysłów pozwoli mu wykonać tę czynność prawidłowo, bez trudu i bez lęku. Nawet jeżeli wszystkie zmysły działają prawidłowo, to już same zaburzenia integracji bodźców płynących z tych prawidłowo działających zmysłów powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dziecka.

Dlaczego Zaburzenia Integracji Sensorycznej dają tak zróżnicowane objawy?

Problemy na WF-ie, niezgrabność ruchowa, trudności szkolne, problemy z jedzeniem posiłków, to tylko kilka trudności, których przyczyną mogą być Zaburzenia SI. Odpowiedź jest prosta. Większość sytuacji życiowych wymaga odbioru świata więcej niż jednym zmysłem, co oznacza konieczność prawidłowej Integracji Sensorycznej (SI).

Opis usługi

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) służy określeniu:

  • ~obszarów, w których występują zaburzenia
  • ~kierunku zaburzeń (nadwrażliwość, podwrażliwość)
  • ~stopnia nasilenia zaburzeń

Przebieg diagnozy

Podczas wizyt diagnostycznych terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem, badanie, testy, które posłużą do opracowania opinii. Obszerna opinia zawiera wyniki surowe i przeliczone, interpretacje, wskazania obszarów do terapii i zalecenia dla rodziców. Najczęściej na diagnozę składają się 3/4 wizyty. Czas przygotowania opinii, to około 2 tygodnie. Odbiór diagnozy odbywa się w Rejestracji lub na krótkiej bezpłatnej konsultacji.

Cennik:

Wizyta

150zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

  • mgr Klaudia Gącik - fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, chwilowa przerwa w udzielaniu świadczeń
  • mgr Beata Androsz - oligofrenopedagog, terapeuta SI
  • mgr Weronika Kolarczyk - oligofrenopedagog, terapeuta SI
  • mgr Jagoda Siedlecka- fizjoterapeuta, terapeuta SI, teraputa ręki
  • mgr Angelika Kurowska- fizjoterapeuta, terapeuta SI
  • mgr Anna Śliwka-pedagog, terapeuta SI, teraputa ręki

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska