Wprowadzenie

Czym są zaburzenia emocji?

Zaburzenia emocjonalne stanowią szeroką kategorię diagnostyczną, opisującą stany lęku lub niepokoju występujące u dzieci i młodzieży. Ich przykładami są: lęk przed separacją w dzieciństwie, zaburzenia lękowe w postaci fobii, lęk społeczny. Ich częstymi objawami są: wycofanie społeczne, skrępowanie, nieśmiałość, smutek, ale również nieadekwatne, przekraczające ustalone normy zachowanie.

Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi często przejawia duże trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, co znacznie ogranicza jego funkcjonowanie społeczne. W okresie szkolnym zaś może mieć duży wpływ na uzyskiwane rezultaty w nauce. Trudności emocjonalne blokują aktywność poznawczą dziecka, natomiast dzieci zdolne nie pokazują swoich prawdziwych możliwości.

We wczesnym dzieciństwie częstymi objawami problemów emocjonalnych są objawy somatyczne. Dziecko skarży się na częste bóle brzucha, głowy, występuje moczenie nocne, zaburzenia snu, jak również pocenie się, drżenie rąk, itp. Poza tym symptomatyczne są: trudności z wyrażaniem uczuć (zwłaszcza złości i lęku) w sposób uważany za właściwy, częstsze i intensywniejsze od innych dzieci emocje złości i lęku – wybuchy złości, lęk przed szkołą, nadmierne: aktywność lub bierność, zaburzenia uwagi i nadmierne napięcie mięśniowe (np. zbyt silny nacisk długopisu podczas pisania, nadmiernie napięta sylwetka / mimika), zmienność zachowań – agresja, zaraz potem lęk itp.

Mówiąc o przyczynach zaburzeń lękowych trzeba podkreślić znaczenie w ich powstawaniu czynników zewnętrznych, tj.: przykre doświadczenia życiowe (brak akceptacji, miłości, czułości), poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, konflikty w rodzinie, trudna sytuacja życiowa, zawodowa lub finansowa rodziców, własne problemy emocjonalne rodziców. Powyższe sytuacje sprawiają, że w życiu dziecka zaczynają dominować negatywne emocje, a co za tym idzie zachwiane zostaje jego poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego przestaje wzrastać emocjonalnie.

Warto więc w przypadku zaobserwowania objawów, takich jak: lęk, smutek, izolacja, niewspółmiernych do bodźca zewnętrznego, umówić się na konsultację psychologiczną w celu zapobiegnięcia dalszym ich następstwom.

Opis usługi

Diagnoza zaburzeń emocjonalnych służy:

  • określeniu obszarów, w których występują zaburzenia,
  • określeniu przyczyn ich występowania,
  • okresleniu dalszej ścieżki terapeutycznej.

Przebieg diagnozy

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Dobrze, jeśli biorą w nim odział oboje rodzice dziecka. Następnie terapeuta spotyka się z dzieckiem. Dla nawiązania dobrej relacji terapeutycznej wskazane jest przeprowadzenie kilku spotkań. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji, jak również wykonanych badań podejmowana jest decyzja o dalszej ścieżce terapeutycznej. 

Cennik:

Wizyta

200zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

  • mgr Hanna Gawonicz - psycholog
  • mgr Magdalena Bracik-Michałek - psycholog
  • mgr Klaudia Smolorz-Roksela - psycholog, chwilowa przerwa w świadczeniu usług

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska