ZADZWOŃDOJAZD
Polecamy
Przejdź na stronę Zakładu Leczniczego TERAPIA

Wprowadzenie

Czym jest TUS?

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

Opis usługi

Trening umiejętności społecznych służy:

 • poprawie społecznego funkcjonowania dziecka,
 • wspieraniu dojrzałości emocjonalnej dziecka,
 • wspieraniu rozwoju psychicznego dziecka.

Przebieg terapii

Uczestnicy pracują w grupach liczących od 6 do 8 osób.  Podział na grupy odbywa się ze względu na wiek oraz rodzaj rozpoznanych trudności. Zajęcia trwają 60 min. Prowadzone są w oparciu o metody kształtujące umiejętności społeczne, m.in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, dramę, naukę rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Uczestnicy otrzymują również zadania domowe mające na celu utrwalenia ćwiczonych umiejętności. 

Cennik:

Opłata za jedne zajęcia

50zł /50 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

mgr KOLARCZYK WERONIKA - pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, psychomotoryk

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska

Close Menu