Wprowadzenie

Czym jest terapia psychologiczna?

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest to intencjonalne stosowanie zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, celem wspomagania funkcjonowania osoby w jej codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w rozwoju osobistym.

Terapia psychologiczna prowadzona jest przez psychologów, psychoterapeutów prowadzących terapię w określonym nurcie psychoterapeutycznym. Rodzaj terapii dostosowany jest do rodzaju problemu, z którym zgłasza się pacjent oraz do wieku pacjenta.

Terapia może również przybierać  różne formy. W ośrodku TERAPIA prowadzimy:

  • Terapię indywidualną - osobista praca z terapeutą. Ta forma skierowana jest do osób (młodzież, dorośli), które odczuwają trudności w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu, bądź odczuwają skutki trudnego doświadczenia. Psychoterapia jest również pomocą dla osób, u których zdiagnozowano różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia zachowania.

W przypadku podjęcia terapii z dzieckiem lub nastolatkiem (osobą niepełnoletnią), niejednokrotnie w pracę włączani są rodzice lub inne bliskie osoby pacjenta. W ten sposób możliwe jest rozszerzenie oddziaływań na środowisko rodzinne.

  • Terapię rodzin - terapia nakierowana systemowo na całą rodzinę. Niejednokrotnie praca z pacjentem wymaga zbadania jego relacji z najbliższymi osobami, roli, jaką pełni w rodzinie, wartości, na których opiera się pacjent i cała rodzina. Problem może bowiem wynikać z nieprawidłowości w powyższym zakresie: zakłóceń komunikacji w rodzinie, obciążenia wynikającego z nieodpowiedniej dla osoby roli i nałożenia nieadekwatnych obowiązków. Stąd potrzeba pracy z całym systemem rodzinnym.

Spotkania z rodziną odbywają się w konwencji terapii systemowej, prowadzonej przez wykwalifikowanego w tym nurcie terapeutę.

  • Terapię par - dotyczącą osób przebywających w związku, borykających się ze wspólnym problemem zakłócającym codzienne wspólne funkcjonowanie. Terapia par umożliwia wspólne odnalezienie rozwiązania poprzez wygenerowanie nowych, skutecznych sposobów radzenia sobie z obciążającą sytuacją.

Terapia par prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę z doświadczeniem w pracy nad problemami w związku.

Opis usługi

Terapia psychologiczna służy:

  • określeniu obszarów, w których występuje problem,
  • określeniu kierunku działań w celu poradzenia sobie z problemem,
  • wdrożeniu działań naprawczych.

Przebieg spotkań:

Pierwsza wizyta jest spotkaniem diagnostycznym. Opiera się głównie na rozmowie z pacjentem lub całą rodziną. Służy rozpoznaniu ogólnej sytuacji oraz określeniu problemu. Jeśli problem dotyczy dziecka terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem dotyczący przebiegu faz rozwojowych, emocji, zachowania dziecka, itp. Terapeuta podejmuje decyzję o formie i częstotliwości kolejnych spotkań.

Jeśli czujesz się niepewnie lub boisz się, że zapomnisz poruszyć z terapeutą określony temat, zapisz na kartce pytania, z którymi chcesz się zwrócić do osoby prowadzącej. Pomaga to usystematyzować myśli podczas spotkania, jak również pozwala na zebranie większej ilości istotnych informacji. 

Cennik:

Pierwsza porada psychologiczna

250zł /60 minut

Kolejna porada psychologiczna

200zł /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Zaświadczenie psychologa

50zł

Kto prowadzi?

  • mgr Hanna Gawonicz - psycholog, psychoterapeuta
  • mgr Jarosław Jakubowski - psycholog, psychoterapeuta
  • mgr Klaudia Smolorz-Roksela - psycholog, chwilowa przerwa w świadczeniu usług
  • mgr Magdalena Bracik-Michałek- psycholog dziecięcy, psychoterapeuta dziecięcy

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska