Wprowadzenie

Pod pojęciem rehabilitacji rozumie się przede wszystkim proces społeczno – medyczny, którego głównym założeniem i celem jest ułatwienie życia i wykonywania codziennych czynności osobom, którym jest to znacznie utrudnione z uwagi na niepełnosprawność fizyczną czy psychiczną (bez względu na to czy jest ona nabyta czy też wrodzona). W przypadku dzieci wcześnie przeprowadzona rehabilitacja po wykryciu problemu lub po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych, może znacznie przyspieszyć proces terapii. Ma również na celu uzyskanie przez dziecko jak największej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Istnieje szereg metod rehabilitacyjnych stosowanych u dzieci od najmłodszych lat życia, mających na celu stymulowanie rozwoju ruchowego.

W naszym ośrodku prowadzimy:

  • rehabilitację Metodą NDT Bobath, stosowaną u dzieci ze stwierdzoną asymetrią ciała, zaburzeniami napięcia mięśniowego, uszkodzeniami lub zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
  • kierunku zaburzeń (nadwrażliwość, podwrażliwość),
  • stopnia nasilenia zaburzeń.

Opis usługi

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) służy określeniu:

  • obszarów, w których występują zaburzenia,
  • kierunku zaburzeń (nadwrażliwość, podwrażliwość),
  • stopnia nasilenia zaburzeń.

Przebieg diagnozy

Podczas wizyt diagnostycznych terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem, badanie, testy, które posłużą do opracowania opinii. Obszerna opinia zawiera wyniki surowe i przeliczone, interpretacje, wskazania obszarów do terapii i zalecenia dla rodziców. Najczęściej na diagnozę składają się 3 lub 4 wizyty. Czas przygotowania opinii, to około 2 tygodnie. Odbiór diagnozy odbywa się w Rejestracji lub na krótkiej bezpłatnej konsultacji.

Cennik:

Każda wizyta diagnostyczna

150zł /45 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

mgr EWA HAMMER - terapeuta SI, fizjoterapeuta,

mgr KLAUDIA GĄCIK - terapeuta SI, fizjoterapeuta,

mgr JAGODA SIEDLECKA - terapeuta SI, fizjoterapeuta,

mgr WERONIKA KOLARCZYK - terapeuta SI, pedagog,

mgr BEATA ANDROSZ -terapeuta SI, pedagog

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska