Zgodnie z zaleceniem NFZ o ograniczeniu do niezbędnego minimum lub czasowym zawieszeniu udzielania świadczeń zdrowotnych informujemy o zmianach, jakie wprowadziliśmy w organizacji pracy Ośrodka TERAPIA:

  • Rejestracja Ośrodka funkcjonuje wyłącznie telefonicznie (32/726 52 43, 508 320 776) oraz mailowo (nzoz@terapia.slask.pl) w godzinach 10.00 do 16.00;
  • przełożyliśmy wszystkie wizyty planowe od dnia 14 marca (każdy pacjent został o tym telefonicznie poinformowany), sprawy pilne omawiamy z pacjentami na bieżąco telefonicznie;
  • tam gdzie to możliwe organizujemy telepomoc; osoby które akceptują taką formę realizacji wizyty proszeni są o kontakt z Rejestracją;
  • dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizujemy zastępcze formy wsparcia wg możliwości i potrzeb.