Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2, rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i przedszkolach (Dz.U.2003.6.69),  formy pomocy realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wymagające osobistego kontaktu zostają zastąpione innymi wg potrzeb i możliwości.