Wykonujemy bezpłatne lub częściowo płatne usługi zdrowotne dla pacjentów posiadających abonament medyczny w PZU Zdrowie.  Zakres bezpłatnych usług uzależniona jest od posiadanego przez pacjenta abonamentu. Rejestracja na usługi refundowane przez PZU odbywa się bezpośrednio w Ośrodku TERAPIA lub poprzez infolinię PZU 22/566 56 66.