„Wczesne wspomaganie rozwoju – dlaczego jest tak ważne?”

O tym, dlaczego warto poświęcić czas i pieniądze we wczesnym dzieciństwie na rozwój naszego dziecka. Jakie podjąć kroki w tym kierunku i co może być przyczyną zaburzeń w jego rozwoju, rozmawiamy z naszą pedagog, Elżbietą Kuś.

 

Jesteś dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TERAPIA, ale przede wszystkim pedagogiem, tyflopedagogiem i neuroterapeutą, jak długo pracujesz z dziećmi?

Od 2003 roku zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w zakresie wielu problemów. W szczególności poświęcam się diagnozie funkcjonalnej dziecka słabo widzącego oraz specjalistycznej terapii dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback.

 

Do jakich doszłaś wniosków na temat rozwoju dzieci, w oparciu o własne doświadczenie?

Rozwój każdej jednostki zależny jest od wielu czynników, zarówno tych biologicznych jak i społecznych. Doświadczenie wskazuje na to, iż duże natężenie obowiązków oraz ciągłe zwiększanie się poziomu wymagań stawianych wobec dzieci, wpływa stresogennie na cały system rodzinny. Stres i przeciążenie niwelują poczucie dobrostanu, czyli harmonii do jakiej każda jednostka dąży. Nie jest to zależne od wieku, zatem moi najmłodsi podopieczni również chcą być szczęśliwi. Coraz więcej jednak pojawia się zaburzeń wśród dzieci, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Czy chcesz przez to powiedzieć, że jednym z powodów zaburzeń u dzieci jest to, że rodzice zbyt wiele od nich wymagają?

Zarówno nuda, czyli brak zajęć, jak i przeciążenie organizmu wymaganiami może doprowadzić do różnego typu zaburzeń.  Lęk przed niepowodzeniem budzi strach, który może pogłębiać lęk, budując w psychice człowieka mur składający się z obniżonej samooceny, obaw, że nie da się sprostać zadaniom, poczucia osamotnienia i beznadziei. To często początek fobii, stanów depresyjnych czy lękowych, także u uczniów szkół podstawowych.

 

Jak można pomóc dziecku, u którego zauważy się problemy w rozwoju?

Najważniejsza jest prawidłowa diagnoza. Jeśli dowiemy się dokładnie jaka jest przyczyna obniżeń czy trudności, lepiej i szybciej poradzimy sobie z jej zminimalizowaniem. Czasem diagnoza trwa długo i jest wieloczynnikowa, warto jednak skorzystać z dorobku nauki, by lepiej pomóc dziecku.

 

Czyli na przykład zapisać je na zajęcia w ramach wwr?

Tak, program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka daje możliwość objęcia go bezpłatną, specjalistyczną terapią. W zależności od zaburzenia i wskazań zespołu diagnozującego dziecko, może to być terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, integracji sensorycznej, dogoterapia, terapia ręki, itp.

 

Kto i w jakim wieku może z niego skorzystać?

Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawaną przez Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

Kiedy zacząć wwr?

Czas rozpoczęcia terapii jest bardzo istotny. Wpływa on na tempo i jakość efektów terapeutycznych. Ważna jest systematyczność korzystania z terapii oraz praca w domu nad usprawnianiem zaburzonych funkcji.

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest takie ważne?

Dla każdego z nas ważne jest, by jak najlepiej czuć się i spełniać w poszczególnych rolach społecznych. Wyeliminowanie jak największej liczby obniżeń u dziecka, wpłynie pozytywnie na procesy uczenia się, jego osiągnięcia dydaktyczne, później zawodowe oraz społeczne. Warto zatem poświęcić trochę czasu i energii w początkowych latach życia dziecka, by później cieszyć się jego sukcesami.

 

Wspominałaś na początku, że zajmujesz się też terapią dzieci i młodzieży metodą EEGBiofeedback. Na czym ona polega?

EEG Biofeedback jest to metoda zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Polega ona na nauczeniu mózgu samokontroli za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń, gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Gdy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci informacji zwrotnej. Aby rozpocząć terapię EEG Biofeedback należy udać się do lekarza neurologa w celu wykonania badania EEG, które ukarze terapeucie zakres fal, nad którymi należy pracować. Wykluczy również ewentualne pojawianie się fal napadowych, które w większości przypadków uniemożliwiają podjęcie terapii.

 

Dla kogo jest ona przeznaczona?

Metoda jest przeznaczona praktycznie dla każdego, niezależnie od wieku. W zależności od problemu, z którym przychodzi pacjent, dobiera się odpowiednie protokoły pracy. W przypadku dzieci i młodzieży najczęstszym spotykanym problemem jest zaburzenie koncentracji uwagi oraz nadpobudliwość. W przypadku osób dorosłych trudności w radzeniu sobie ze stresem.

 

Czy rzeczywiście to działa?

Biofeedback to długoterminowa metoda terapeutyczna, z reguły należy odbyć około 40-50 spotkań. Jest jednak bardzo skuteczna, a co najważniejsze trwała w swoich efektach. Warto zatem poświęcić czas i pieniądze, by raz na zawsze poradzić sobie z zaistniałym problemem.

 

KUŚ ELŻBIETA – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagog, neuroterapeuta, tyflopedagog. Ukończyła pedagogikę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, neuroterapię w Instytucie EEGBIOFEEDBACK, a także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.