DOGOTERAPIA

Czym jest dogoterapia?

Dogoterapia, inaczej zwana kynoterapią, jest  to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa terapeutycznego. Zajęcia z psem mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia prowadzone z udziałem psa terapeutycznego przynoszą bardzo dobre rezultaty w szeroko pojętym rozwoju dziecka. Dzieci bardzo szybko obdarzają zwierzęta zaufaniem i czułością. W efekcie pies odgrywa dużą rolę motywującą w pracy nad zdobywaniem różnych umiejętności, jak również pokonywaniem trudności emocjonalnych. Dlatego kynoterapia znajduje szerokie zastosowanie w pracy nad ogólnym rozwojem dziecka.

Zajęcia prowadzone są indywidualne lub grupowo (grupy do 5 osób). Tematyka oraz przebieg dostosowywane są indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (podstawą jest wywiad z rodzicem, dokumentacja, obserwacja).

Dogoterapia stosowana jest w pracy z dziećmi:

 •  z trudnościami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z trudnościami w nauce,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • z zespołem Downa,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Opis usługi - TYMCZASOWA PRZERWA W OFEROWANIU USŁUGI

Zajecia z udziałem psa terapeutycznego służą:

 • przełamaniu lęku przed codzinnością, nawiązywaniem kontaktów z innymi,
 • nabywaniu nowych umiejetności poznawczych, emocjonalnych i społecznych, m.in. doskonaleniu sprawności manualnej, koncentracji uwagi, nabywaniu umiejętności komunikowania się,
 • zwiększaniu ogólnej aktywności dziecka,
 • budowaniu pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości,
 • budowaniu motywacji do pokonywania trudności,
 • dobrej zabawie.

Przebieg dogoterapii

Podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem dotyczący zgłaszanego problemu lub oczekiwań względem prowadzonych zajęć. Na tej podstawie osoba prowadząca ustala plan pracy z dzieckiem. Na pierwszym spotkaniu dziecko powoli oswaja się z psem, nawiązuje ze zwierzakiem pierwszy kontakt. Kolejne spotkania odbywają się według opracowanego indywidualnego planu terapii. 

Cennik:

Dogoterapia indywidualna

-zł /30 minut

Dogoterapia grupowa

-zł 45/ Hour

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

-zł / +-zł

Kto prowadzi?

Zajęcia prowadzi:

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska