Wprowadzenie

 

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback (Neurofeedback) - jest metodą usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. Metoda ta zalecana jest, więc zwłaszcza osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach swojego funkcjonowania, bądź chcą u siebie wypracować większe zdolności w tych obszarach.

Biofeedback- biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej ("feedback") o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Proponowana jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji, itp.

Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

Informacje przekazywane są w formie:

 • wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
 • akustycznej - przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”

Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

 • koncentracja uwagi,
 • opanowanie emocji,
 • relaks,
 • usprawnianie procesów myślowych,
 • szybka nauka,
 • pamięć,
 • twórczość,
 • sen.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:

 • trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych);
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia);
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD);
 • zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;
 • zaburzenia snu;
 • stany lękowe, depresja;
 • trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
 • przewlekłe bóle głowy, migreny;
 • chroniczne zmęczenie;
 • tiki.

EEG Biofeedback jest również sposobem na zwiększenie zdolności psychofizycznych dzieci i młodzieży w zakresie:

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi, co wpływa na wydłużenie czasu efektywnej nauki;
 • zwiększenie "pojemności" pamięci krótkotrwałej (STM);
 • lepszej organizacji swojego czasu;
 • poprawy ogólnej kondycji mózgu (przed egzaminami, maturą);
 • osiągania lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych.

Trening EEG Biofeedback stanowi pomoc w rehabilitacji osób po urazie mózgu.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do treningów EEG Biofeedback należy wykonać badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany.

Opis usługi

Przebieg terapii

 Pierwsza seria treningów to 10 spotkań. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie). Czas trwania pierwszej sesji to 60 minut, czas kolejnych to 45 minut. Czas efektywnej pracy z osobą jest jednak zróżnicowany i zależny od wieku, możliwości, stanu psychofizycznego osoby podejmującej terapię, itp.) Istotną rzeczą jest unikanie dłuższych przerw w realizacji spotkań (przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni). Po zakończeniu pierwszej serii treningów terapeuta przeprowadza analizę uzyskanych efektów oraz przekazuje informację zwrotną uczestnikowi (lub opiekunowi prawnemu) terapii. Udziela również informację o ewentualnej potrzebie rozpoczęcia kolejnej serii treningów. 

Cennik:

Pierwsza sesja

100zł /60minut

Kolejna sesja

75zł /45minut

Kto prowadzi?

 • Dr Marcin Buczyński - pedagog, neuroterapeuta
 • Mgr Hanna Gawonicz - psycholog, neuroterapeuta

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska